Przy wyświetlaniu dużych okien popup problemem było przewijanie zawartości. Szczególnie problematyczne było to w przypadku okna wyboru kolumn do wyświetlenia w tabeli, które często zawierają nawet kilkadziesiąt wierszy.