Zmodyfikowany został raport licencji poprzez dodanie dodatkowej kolumny z informacjią o ilości minut ile trwały ankiety. Zmiana dedykowana jest dla firm, które rozliczają koszty licencji na podstawie czasu trwania wywiadów. Dodatkowo raport został rozbity na projekty tak aby można było łatwo przeanalizować udział projektów w kosztach.