Analogicznie do ustawień w edytorze kwestionariuszy możemy zmienić ustawienia prezentacji kwot w SCU. Do tej pory można było określić jedynie czy wszystkie kwoty mają być widoczne dla ankietera. To samo dotyczyło opcji filtrowania wierszy kwot.

W chwili obecnej sterowanie pokazywaniem i filtrowaniem odbywa się na poziomie poszczególnych kwot. Daję to większą elastyczność, np. umożliwia dodanie kwot zliczających / kontrolnych, których ankieterzy nie widzą.

Dla zgodności stare projekty funkcjonują nadal z opcjami ustawionymi we właściwościach projektu. Nie można ich natomiast modyfikować. Jest to możliwe jedynie poprzez nowy mechanizm dla poszczególnych kwot.

Filtrowanie działa inaczej w zależności od typu badania. W CATI ukrywane są zakończone rekordy (pozostało = 0), natomiast w CAPI / MOBI ukrywane są rekordy nieprzypisane do ankietera (target = 0).