Przy automatycznym eksporcie możemy teraz w wygodny sposób zdefiniować dodatkowo eksport nagrań oraz załączonych plików.

Po dodaniu określonego typu eksportu pojawiają się dodatkowe pola do określenia z których pytań mają być eksportowane pliki. Możliwe jest również określenie maski nazwy pliku.

Opcja ta jest bardzo przydatna w badaniach MS gdzie możemy w automatyczny sposób exportować i aktualizować wszystkie zmiany wprowadzone w załącznikach. Wystarczy podlinkować katalog docelowy z katalogiem przeglądarki.

W przypadku nagrań telefonicznych możemy wyeksportować nagrania uruchomione na pytaniu (komedna rec, stop). Plik z nagraniem pobierany jest wtedy z CallServer'a.

Aktualizacja pliku polega na porównaniu daty modyfikacji, wielkości pliki w katalogu źródłowym i docelowym. Jeżeli któryś parametrów się zmieni plik jest aktualizowany.

Opcja ta może być wykorzystana do automatycznego zgrywania zgód telefonicznych respondentów lub w przeglądarkach CS.