Wszystkie kontrolki typu 'Password' w systemie domyślnie są niewidoczne podczas wprowadzania aczkolwiek istnieje możliwość podejrzenia zawartości celem weryfikacji po kliknięciu na ikonkę 'klucz'.