Ustawienia mixed

W przypadku badań realizowanych różnymi technikami badawczymi istnieje możliwość różnych ustawień statusów i bazy dla każdej techniki z osobna w celu optymalizacji dotarcia.