Konfiguracja bazy

W przypadku badań realizowanych różnymi technikami badawczymi istnieje możliwość ustawienia różnych blokad dla różnych technik badawczych. Dzięki czemu mamy możliowść kontynuacji wywiadu w przypadku jeżeli inną techniką dotarcie do respondenta się nie powiodło.