Możemy teraz określić czy chcemy w wiadomościach SMS umieszczać znaki specjalne (np. polskie znaki).

Zamieszczenie znaków specjalnych zmniejsza ilość dostępnych znaków w jednej wiadomości i co za tym idzie może zwiększyć koszt wysłania wiadomości.

Jeśli nie jest dozwolone zamieszczanie polskich znaków to automatycznie zamieniane są one na podobne znaki standardowe np. ł na l.