Możemy teraz ustalić inny adres na który mają trafiać odpowiedzi od respondentów. Dotychczas zawsze była to skrzynka z której prowadzona była wysyłka.