Parametr Microsoft Spam Confidence Level (SCL) służy do weryfikowania i oznaczania niechcianych wiadomości. W skrzynkach EWS decyduje on o zakwalifikowaniu wiadomości jako spam.

Dzięki zmianie konstrukcji wiadomości EML zdecydowanie zmniejszone zostało ryzyko otrzymania wysokiej noty SCL. Dzięki temu zwiększa się szansa dostarczenia wiadomości do skrzynki respondenta.