Filtrowanie bazy do wysyłki zostało wzbogacone o zdefiniowane filtry. Dzięki temu mamy możliwość skorzystania również z automatycznych filtrów kwot.

Filtry oparte na kwotach są generowane dynamicznie w momencie wysyłki, eliminując w ten sposób problem z ich aktualnością.

Dwukrotne kliknięcie umożliwia edycję zdefiniowanego filtra. W przypadku filtrów automatycznych - jedynie podejrzenie definicji bez edycji.