W definicji wysyłki mailowej mamy teraz możliwość wybrania kilku filtrów bazy. Umożliwia to tworzenie bardziej rozbudowanych filtrów bez konieczności ich ręcznego programowania.