Dostępna jest instalka na platformę Linux w formie pakietu deb (Debian, Ubuntu). Aby zaistalować RESEARCH OPERATION UTILITY (SCU) na Ubuntu należy wpisać w konsoli następujące komendy:

wget http://www.cadas.pl/download/scu_4.99-1_amd64.deb
sudo dpkg -i scu_4.99-1_amd64.deb

Po pierwszy zalogowaniu należy zaaktualizować aplikację z serwerem do wersji 5.00.