Dodana została opcja masowego eksportu unikalnych linków do badań CAWI. Możliwe jest również wyeksportowanie linków rezygnacji z subskrypcji.

Opcja eksportu aktywowana jest w momencie wybrania trybu roboczego oraz zaznaczenia opcji link unikalny.

Format linków zależny jest od paramentrów ustawionych w głównym oknie.

Linki rezygnacji zamieszczane są po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w głównym oknie.

Dodatkowe parametry eksportu ustawiamy przy użyciu okien kreatora.