W module Administracja -> Kopie zapasowe projektów dodana została bezpośrednia możliwość odtworzenia archiwum. W tym celu wystarczy wybrać w menu opcję Dearchiwizuj.

Do tej pory przywracanie kopii projektu znajdującej się na serwerze wiązało się z potrzebą pobrania pliku i wgrania go przez SCU. W chwili obecnej możliwe jest szybie zdearchwizowanie projektu bezpośrednio na serwerze. Przy dużych projektach zdecydowanie ogranicza to czas operacji dodatkowo eliminując ograniczenia przepustowości łącza.