Zmodyfikowane zostało drzewko w przypadku ankiet wykorzystujących pętle. Struktura ekranów w pętli jest powielona dla każdej iteracji dzięki temu przeglądanie jest bardziej intuicyjne.