Wykorzystując plik BASH możemy automatycznie zmodyfikować wybrane rekordy bazy respondentów.

Dzięki temu nie musimy ponownie importować zmodyfikowanej bazy. Jest to też duże ułatwienie przy badaniach falowych.

Funkcja ułatwia pracę z bazą w której zamieszczone są wykorzystane w kwestionariuszu zwroty zależne od płci respondenta.