Wysyłka SMS

Dodana został możliwość wysyłania wiadomości SMS z poziomu skryptu. Analogicznie do wysyłki maili, służy do tego polecenie sendmail z nazwą profilu wysyłki SMS.

sendmail "SMS Profile";