Zmienne systemowe

Zmienione zostały zmienne systemowe związane z datą i godziną rozpoczęcia wywiadu oraz czasem trwania wywiadu.