W przypadku ankiet CAPI i CATI gdzie przyciski systemowe nawigacji wyświetlają się tylko u ankietera zostały dodane alternatywne przyciski w celu ułatwienia nawigacji podczas sprawdzania ankiety w edytorze. Nadal aktywne są skróty klawiszowe PgDown oraz PgUp.