Przyspieszony został proces kompilacji skryptów dla dużych kwestionariuszy zawierających dużo pętli. Dodatkowo został zoptymalizowany czas wyświetlania ekranu dla skryptów w pętli.