Walidacja skryptu

Opcja ta sprawdzi i przekompiluje wszystkie skrypty przed wrzuceniem na serwer. Domyślnie ta opcja jest zaznaczona jednakże w przypadku dużych kwestionariuszy możemy ją wyłączyć w celu przyspieszenia wgrywania jeżeli sprawdziliśmy skrypty wcześniej.

Informacja o potencjalnym problemie wyświetlana jest na dole ekranu w formie błędu bez możliwości kontynuowania do momentu poprawienia błędu.