Walidacja podczas exportu

Przed wrzuceniem skryptu na serwer istnieje możliwość dodatkowej walidacji pod kątem możliwych błędów.

Dodatkową walidację możemy włączyć w okienku Export podczas wrzucania ankiety na serwer.