Walidacja plików

Opcja ta sprawdzi wszystkie pliki i ścieżki do nich użyte w kwestionariuszu. Szczególnie pliki są sprawdzane pod kątem wielkości liter, gdyż różne systemy operacyjne (Windows, Linux) rozróżniają lub nie wielkość liter w ścieżkach do plików. Dzięki temu unikamy sytuacji, iż grafiki wyświetlają się prawidłowo w edytorze (Windows) a po wrzuceniu na serwer już nie (Linux).

Informacja o potencjalnym problemie wyświetlana jest na dole ekranu w formie ostrzeżenia bez blokowania exportu.