Zmodyfikowany został sposób uruchamiania wirtualnych maszyn AVD. Pozwoliło to na uruchomienie i generowanie podglądu kwestionariusza na kilku emulatorach w tym samym czasie. Dzięki temu nie trzeba ich wyłączać i uruchamiać przy każdej zmianie urządzenia.

System przeszukuje otwarte maszyny, odnajduje wskazaną i kieruje podgląd do wybranej wirtualizacji.