Dodana została możliwość tworzenia i edycji wirtualnych maszyn Android. Jest to szczególnie przydatne gdy chcemy sprawdzić działanie kwestionariusza na nietypowym urządzeniu.

W tabeli możemy edytować, usuwać i uruchamiać konkretne maszyny.

Po wybraniu odpowiednich parametrów i wskazaniu wersji API, brakujące zasoby zostaną automatycznie pobrane.

Czasami po zmianie API wirtualnej maszyny występuje problem z jej uruchomieniem. Pomocny w tym przypadku jest reset maszyny (wipe-data).