Do wygenerowania plików APK niezbędne jest posiadanie odpowiedniej wersji Android API. Google wprowadził obowiązek używania najświeższych API, przez co aktualizacje będą przeprowadzane częściej.

Dlatego wprowadzone zostało automatyczne sprawdzanie czy posiadamy odpowiednią wersję. W razie potrzeby pobierana jest aktualna wersja z prezentacją postępu w czytelny sposób wewnątrz aplikacji.