Wprowadzona została obsługa tłumaczeń. W zależności od wybranej wersji językowej kwestionariusza pojawiają się odpowiednie opisy kwot.