Zaimplementowana została możliwość ukrycia podpytań. Umożliwia to m.in. uszeregowanie kilku jednakowych podpytań o różnorodnej kafeterii w jednej linii.

Dodaliśmy również możliwość określania szerokości pola podpytań w pytaniach typu Versus.