W pytaniu tekstowym mamy teraz możliwość wprowadzania treści w wielu linijkach. Funkcja jest bardzo przydatna przy dłuższych odpowiedziach.