Analogicznie do CAWI, w MOBI zaimplementowany został nowy styl wyświetlania kontrolki SubQuestion Text.

Kontrolka jest bardzo przydatna kiedy mamy nieokreśloną listę marek/stwierdzeń do wpisania. Maksymalna ilość linii (otwartych) jest określona przez ilość zadeklarowanych podpytań.