Dostępne są aplikacje umożliwiające blokowanie funkcji nagrywania dźwięku. Wprowadzony został mechanizm sprawdzania czy nagrywanie jest możliwe. Wywiad zostaje przerwany gdy aplikacja wykryje że nagrywanie zostało zablokowane.