Synchronizacja

 1. 1.5.2 Nowy wygląd aplikacji
  1. 1.5.2.1 Ekran startowy
  2. 1.5.2.2 Ekran ankietowania
  3. 1.5.2.3 Synchronizacja
  4. 1.5.2.4 Dokumenty
  5. 1.5.2.5 Informacje
  6. 1.5.2.6 Opcje

Rozpoczęcie synchronizacji skutkuje pojawieniem się okna podzielonego na dwie części. Rozmieszczenie elementów różni się przy widoku horyzontalnym i wertykalnym.

Pierwszą część stanowi informacja o postępie synchronizacji. Pojawia się z lewej strony lub na górze ekranu.

Druga część to podstawowe informacje o aktualnie wykonywanym zadaniu oraz ogólny status synchronizacji. Dodatkowo w dolnej części znajduje się przycisk umożliwiający wyświetlenie większej ilości szczegółów.