Wraz z nowymi wersjami Android API Google próbuje zwiększać bezpieczeństwo systemu. Z związku z tym od wersji 24 zmienione zostały zasady przekazywania ustawień między aplikacjami. W związku z tym przebudowany został sposób przekazywania parametrów projektu pomiędzy aplikacją CADAS CAPI a aplikacjami kwestionariuszy.