Responsywne tabele

W nowej wersji tabele dla wzorców responsywnych automatycznie zmieniają sposób wyświetlania w zależności od wielkości ekranu. Dzięki temu lepiej dostosowują treść do wielkości i poprawiają czytelność ankiety.

W celu włączenia trybu responsywnego kontrolki należy w parametrach kontrolki włączyć parametr Responsywny. Efekt zmiany widać po zmianie wielkości okna przeglądarki.