W przypadku jeżeli hasło wygaśnie lub zostanie wymuszona zmiana hasło przez administratora ankieterowi po zalogowaniu pojawi się okno gdzie może wprowadzić nowe hasło do systemu.