Dodany został nowy styl wyświetlania Lines do kontrolki SubQuestion Text. Kontrolka jest bardzo przydatna kiedy mamy nieokreśloną listę marek/stwierdzeń do wpisania. Maksymalna ilość linii (otwartych) jest określona przez ilość zadeklarowanych podpytań.