Dodana została poprawka dotycząca czasu trwania odpowiedzi na pytanie. W przypadku cofania się respondenta na poprzednie ekrany ewentualny czas modyfikacji jest dodawany do poprzedniego czasu. Zapobiega to zaniżaniu lub zerowaniu wyników pomiarów czasu odpowiedzi na ekranie w przypadku jeżeli respondent się cofa w ankiecie.

W celu aktywowania poprawki trzeba dodać następującą 3 linijki do wzorca ankiet CAWI w pliku template.pg.

<CMS:LIST src="interactions">
  <INPUT type=hidden name="interaction.%%interactions.intId%%.%%interactions.ansId%%.latency" value="%%interactions.ansLatency%%" >
</CMS:LIST>

Zmiany muszą być wprowadzone w sekcji FORM tuż po ostatnim tagu INPUT

W przypadku badań CAPI oraz CATI nie ma potrzeby wprowadzania zmian we wzorcu.