Zamieszczanie plików video

Podczas wprowadzania wypowiedzi respondent ma teraz możliwość dodania filmu bezpośrednio, nie tylko poprzez serwis streamingowy. Plik jest odtwarzany bezpośrednio z serwisu.

Należy zachować umiar z rozmiarem załączanych plików. Ograniczenia łącza mogą spowodować pewne opóźnienia w załadowaniu pliku.

Kontrolka odtwarzania oparta jest na HTML5 więc nie jest w stanie odtworzyć wszystkich plików wideo. Jeśli dany format nie jest obsługiwany wyświetlana jest specjalna grafika z opcją pobrania pliku na dysk.