Eksport nazw plików do XLS

Przy eksporcie konwersacji do pliku XLS zamieszczane są nazwy plików dodanych przez respondentów. Pozwala to na określenie miejsca osadzenia pliku w tekście oraz umożliwia skojarzenie konkretnego pliku z wypowiedzią.