Poza systemem zliczania ilości wywiadów efektywnych wprowadzony został system licencjonowania oparty na czasie trwania wywiadów. Optymalizuje to koszty licencji w przypadku krótkich ankiet.