W celu optymalizacji pamięci wykorzystywanej przez aplikacjię RESEARCH OPERATION UTILITY (SCU) wprowadzono modyfikację polegającą na tym, iż tylko jedno okno danego typu może być otwarte w tym samym czasie. Często użytkownicy nie zamykali bieżących okien co powodowało duży przyrost zużycia pamięci.