W wersji 4.98 w logach synchronizacji dla projektów MOBI były logowane tylko informacje na temat przesłanych plików wywiadów. W nowej wersji wszystkie dane i pliki pobrane przez ankietera podczas synchronizacji zostają zliczone. Informacje te możemy podejrzeć w logach synchronizacji.

Dzięki temu możemy sprawdzić czy przesłane zostały wszystkie wymagane dane np. plik APK badania czy baza respondentów.