Sprawdzanie wyników wysyłki

Po zrealizowaniu wysyłki możemy sprawdzić status dostarczenia wiadomości. W przypadku wysyłki wiadmości email, sprawdzane są otrzymane wiadomości tylko pod kątem odrzuceń. W przypadku wysyłki SMS dodatkowo raportowane jest dostarczenie wiadomości na urządzenie lub powód odrzucenia.

Sprawdzenie uruchamiane jest jedynie dla poprawnie wysłanych wiadomości i odbywa się na dwa sposoby:

  1. Automatyczny - po zakończeniu wysyłki w godzinnych odstępach uruchamiane jest sprawdzanie statusów dostarczenia. Dodatkowo po restarcie serwera jeśli w ciągu ostatnich 5 dni były realizowane wysyłki SMS w projektach CAWI mechanizm sprawdzania jest ponownie uruchamiany.
  2. Ręczny - na życzenie użytkownika. Niezależnie od automatycznego sprawdzania. Np. po przekroczeniu 5 dni od wysyłki lub w celu szybszej aktualizacji statusów.