W chwili obecnej zaimplementowanych jest dwóch dostawców usługi wysyłki SMS.

Po założeniu konta na stronie dostawcy należy wprowadzić dane dostępowe konta w profilu wysyłki.


www.smsapi.pl

Wprowadzamy te same dane logowania jak na stronie dostawcy. Jako ścieżkę API podajemy https://api.smsapi.pl/sms.do. Na stronie dostawcy można ustawić domyślną nazwę nadawcy oraz skonfigurować dodatkowe nazwy.


www.gatesms.eu

Wprowadzamy login identyczny jak przy logowaniu na stronie, natomiast jako hasło wprowadzamy SecretKey generowany w zakładce "Dane użytkownika". Jako ścieżkę API podajemy http://www.gatesms.eu/sms_xmlapi.php