Blokada wysyłki zależna od fazy projektu

Masową wysyłkę wiadomości można uruchomić jedynie w projekcie który jest w fazie realizacji.

Dodatkowo po restarcie serwera wysyłki zdefiniowane z przyszłą datą zostaną wysłane jedynie gdy projekt nadal będzie znajdował się w fazie realizacji.