Uruchamianie

  1. 1.2.7 Moduł IVR
    1. 1.2.7.1 Kwoty
    2. 1.2.7.2 Dzwonienie
    3. 1.2.7.3 Uruchamianie

Aby uruchomić IVR należy uruchomić z menu Baza -> Uruchom IVR. Pojawi się następujące okno gdzie możemy określić ile virtualnych agentów ma system użyć (ile jednoczesnych połączeń). Możemy też ustawić aby połączenia za szybko odebrane były traktowane jako poczta głosowa.

Moduł IVR działa tylko w przypadku jeżeli masz licencję na Predictive Dialing oraz skonfigurowane konta virtualnych agentów w module CallServer.