Dzwonienie

 1. 1.2.7 Moduł IVR
  1. 1.2.7.1 Kwoty
  2. 1.2.7.2 Dzwonienie
  3. 1.2.7.3 Uruchamianie

Process podawania rekordów do dzwonienia jest identyczny jak w projekcie CATI dzięki czemu możesz ustawić:

 • podawania sekwencyjne lub losowe
 • blokowanie statusów (np. poczta głosowa)
 • ilość kontaktów dziennych i całkowitych
 • priorytet dzwonienia według kolumny