Aktualizacja kolumny

W przypadku jeżeli chcemy zaaktualizować tylko jedną kolumnę w bazie respondentów możemy przygotować plik, który zawiera tylko tą kolumnę oraz klucz bazy. System automatycznie zaaktulizuje w bazie respondentów tylko wybraną kolumnę nie modyfikując pozostałych. Pozostałe kolumny zostaną oznaczone na czerwono.