Import bazy do projektu

Wprowadzone zostały zmiany w imporcie baz danych do projektu. Od strony wizualnej import baz jest teraz w formie okna 'Wizard' dzięki czemu proces importu jest bardziej intuicyjny dla użytkownika. Dodatkowo mamy możliwość importu z różnych baz danych (MSSQL, MySQL, PostgreSQL) dzięki czemu możemy system integrować z innymi systemami.